SAMENWERKING MET QUARTET GERHARD
Haren & Snaren heeft een nieuw zeer getalenteerd strijkkwartet onder zijn hoede genomen: het Spaanse Quartet Gerhard dat binnenkort de Masters-opleiding afsluit aan de Hochschule für Musik in Basel bij Rainer Schmidt (Hagen Quartet). Enkele maanden geleden kwamen we voor het eerst met hen in contact. Na enkele optredens in Nederland hebben we met hen afgesproken dat wij ons gaan inzetten voor ondersteuning bij het realiseren van een aantal 'projecten' op de weg naar de grote podia.
Archief

Ensembles
Contact
Doelstelling
Financiering
CvA & Bestuur
Nieuwsbrief 2017
Beste vrienden van Haren & Snaren

Het bestuur van de Stichting stelt er prijs op om de huidige stand van zaken omtrent H&S met U te delen.

Zoals al eerder uiteengezet, verkeert de stichting in een soort van overgangssituatie. De recente geschiedenis dwong het (romp-)bestuur om zich te bezinnen over de vraag hoe nu verder met H&S?

Allereerst de "klassieke" opdracht, het ondersteunen van jonge kamermuziekensembles op weg van het eind van hun conservatoriumopleiding naar de "grote" podia. Twee ensembles vallen op dit moment in die categorie: het Spaanse Gerhard Kwartet, bekend van het laatste vriendenconcert en het Nederlandse Delta pianotrio. Het kwartet heeft inmiddels zijn studie aan de Hans Eissler Hochschule in Berlijn beëindigd en studeert thans verder in Hamburg. Het pianotrio is hard op weg om een internationale loopbaan op te zetten en heeft daarbij veel publiciteitsondersteuning nodig (website, dvd opnamen e.d.).

Onlangs heeft het bestuur besloten om een (voorlopig eenmalige) financiële ondersteuning te verlenen aan het Rus String Quartet, een jong (inderdaad) Russisch strijkkwartet, dat al geruime tijd (mede) gecoacht wordt door Henk Guittart, die ook fungeert als adviseur van H&S en tevens directeur/organisator is van het Orlando Festival. Ze zullen het geld gebruiken om Cd opnamen te maken van alle Tsjaikovski kwartetten, waarmee ze op de Nederlandse podia een plaats hopen te verwerven. Het besluit is genomen omdat het bestuur van mening is dat het kwartet zeer talentvol is en het verdient om ook buiten Rusland bekendheid te krijgen.

Over een eventuele koersverandering van de stichting waarover al eerder bericht, het volgende: Na een brainstormsessie hierover met een aantal geïnteresseerde deskundigen op het gebied van muziek management en een aantal persoonlijke gesprekken met Sven Arne Tepl, artistiek leider van het Residentie Orkest, altviolist, docent en nog veel meer, Henk Guittart en Evert van den Berg, oud-bestuurder van de NSKA (Nederlandse Strijkkwartetten Academie) en thans voorzitter van het Delft Chamber Music Festival, is voor het bestuur duidelijk geworden dat er behoefte bestaat (en dus een "markt" aanwezig is) bij jonge ensembles om naast de puur muzikaal-technische opleiding te worden geschoold in ondernemerschap, carrièreplanning/management, fiscale en financiële aspecten van het vak van kamermuziekmusicus.

Weliswaar bieden de curricula van de meeste conservatoria tegenwoordig wel scholing aan op dit gebied, maar dan toch betrekkelijk mondjesmaat en bovendien ondergewaardeerd door de studenten, die meer bezig zijn met het leren bespelen van hun instrument. H&S kan, volgens het bestuur, een bijdrage kan leveren aan het voldoen aan de hierboven beschreven behoefte. Daarvoor is wel nodig dat de stichting zich omringt met een netwerk van "spotters" van jonge talentvolle ensembles en hun behoefte aan toegevoegde niet direct muziek technische scholing alsmede opleiders/experts op die terreinen, die bereid zijn om lessen/cursussen/masterclasses aan te bieden.

Het bestuur wil die scholing dus niet zelf organiseren, maar wel functioneren als makelaar/intermediair. Het bestuur realiseert zich dat die koersverlegging ambitieus is, maar zeker het proberen waard. Ons netwerk zal daartoe moeten worden uitgebreid met mensen van de social media generatie en andere hedendaagse communicatietechnieken. Henk Guittart en Sven Tepl hebben aangeboden ons terzijde te staan. Op die uitbreiding zal het bestuur zich de komende tijd blijven richten, naast het continueren van de "klassieke" H&S-taak.

Het bestuur vertrouwt erop dat U, als trouwe vrienden van H&S, zich hierin kunt vinden en de stichting financieel blijft steunen door overmaking van uw Vriendenbijdrage op IBAN NL40INGB0008330921.

Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte!

Met veel dank voor Uw voortdurende steun!

Hans Holthuis, voorzitter
Joseline de Vries-Krijger, secretaris/penningmeester
This website in English